Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

POHJANTÄHTI-OPISTON TOIMINTA VAKIINTUU

Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry on saanut 8.9.2009 opetusministeriöltä pysyvän kansanopiston ylläpitämisluvan.

Olemme erittäin iloisia opetusministeriön päätöksestä, jossa kokeilun kohteena ollut konsepti on havaittu hyväksi ja erittäin tarpeelliseksi. Pääsemme nyt tehokkaasti tarjoamaan ja markkinoimaan sitä tarvitseville nuorille ja yhteistyötahoille. Toimiluvan pysyvyyden myötä voimme nyt entistä paremmin kehittää koulutusta sekä laajentaa toimintaa.

Pohjantähti-opiston keskeisenä tehtävänä on parantaa opiskelijoiden opiskelu- ja kansalaistaitoja, vahvistaa heidän itsetuntoaan, sekä auttaa heitä sopeutumaan yhteisölliseen elämään ja koko yhteiskuntaan. Opetuksen tarkoituksena on antaa koulutusta ja kasvatusta nuorille, joiden taustalla on lastensuojelutoimien mukainen sijoitus, lievä kehitysvammaisuus tai opiskelija muusta syystä tarvitsee opinnoissa erityistä tukea. Lisäksi opisto järjestää lastensuojelualan täydennyskoulutusta alalle aikoville sekä muille täydennyskoulutusta tarvitseville osaajille.